MiTการจัดซื้อภาครัฐ

เข้าร่วมกิจกรรมMiT

ทางบริษัท ยู-การผลิต จำกัด ได้มีโอกาสเข้าร่วม เข้าร่วมกิจกรรม “Mit Roadshow ภาคตะวันออก -จังหวัดระยอง” กิจกรรม MiT สร้างโอกาสสู่การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมบัญชีกลางและ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองในวันพูธที่ 29 พฤศจิกายน 2566

#MiT#จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ#สภาอุตสาหกรรม#บริษัทยูการผลิตจำกัด#ผลิตท่อร้อยสายไฟ#uPVC#ผลิตรางแอร์#รางไฟ#ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ#ท่อร้อยสายไฟคุณภาพสูง