กิจกรรมนิสิตเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 บริษัทยู-การผลิตจำกัด ได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูราพา  บริษัทยู-การผลิต จำกัด ยินดีอย่างยิ่ง ในการต้อนรับอาจารย์และน้องๆ นิสิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมโรงงานและฟังบรรยายประวัติและผลิตภัณฑ์สินค้าท่อร้อยสายไฟของบริษัท และมีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามพร้อมแจกของรางวัลมากมายด้วยกัน

ในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเกี่ยวกับบริษัท แนะนำสินค้า ทั้งสามแบรนด์ของเรา UPC CLIPSAL และ DENKI  และแนะนำในส่วนของสินค้าหมวด ท่อร้อยสายไฟฟ้า ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ รางแอร์  ข้อต่อแอร์ รางร้อยสายไฟ  พูดถึงคุณสมบัติของสินค้า UPC ของเรา และการได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ Read more

Read more

กิจกรรมนิสิตเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 บริษัทยู-การผลิตจำกัด ได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูราพา  บริษัทยู-การผลิต จำกัด ยินดีอย่างยิ่ง ในการต้อนรับอาจารย์และน้องๆ นิสิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมโรงงานและฟังบรรยายประวัติและผลิตภัณฑ์สินค้าท่อร้อยสายไฟของบริษัท และมีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามพร้อมแจกของรางวัลมากมายด้วยกัน

ในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเกี่ยวกับบริษัท แนะนำสินค้า ทั้งสามแบรนด์ของเรา UPC CLIPSAL และ DENKI  และแนะนำในส่วนของสินค้าหมวด ท่อร้อยสายไฟฟ้า ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ รางแอร์  ข้อต่อแอร์ รางร้อยสายไฟ  พูดถึงคุณสมบัติของสินค้า UPC ของเรา และการได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ Read more

Read more

กิจกรรมนิสิตเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 บริษัทยู-การผลิตจำกัด ได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูราพา  บริษัทยู-การผลิต จำกัด ยินดีอย่างยิ่ง ในการต้อนรับอาจารย์และน้องๆ นิสิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมโรงงานและฟังบรรยายประวัติและผลิตภัณฑ์สินค้าท่อร้อยสายไฟของบริษัท และมีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามพร้อมแจกของรางวัลมากมายด้วยกัน

ในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเกี่ยวกับบริษัท แนะนำสินค้า ทั้งสามแบรนด์ของเรา UPC CLIPSAL และ DENKI  และแนะนำในส่วนของสินค้าหมวด ท่อร้อยสายไฟฟ้า ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ รางแอร์  ข้อต่อแอร์ รางร้อยสายไฟ  พูดถึงคุณสมบัติของสินค้า UPC ของเรา และการได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ Read more

Read more

กิจกรรมนิสิตเยี่ยมชมโรงงาน

เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 บริษัทยู-การผลิตจำกัด ได้มีโอกาสทำกิจกรรมดีๆ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูราพา  บริษัทยู-การผลิต จำกัด ยินดีอย่างยิ่ง ในการต้อนรับอาจารย์และน้องๆ นิสิตนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมโรงงานและฟังบรรยายประวัติและผลิตภัณฑ์สินค้าท่อร้อยสายไฟของบริษัท และมีกิจกรรมเล่นเกมตอบคำถามพร้อมแจกของรางวัลมากมายด้วยกัน

ในช่วงเช้า เป็นการบรรยายเกี่ยวกับบริษัท แนะนำสินค้า ทั้งสามแบรนด์ของเรา UPC CLIPSAL และ DENKI  และแนะนำในส่วนของสินค้าหมวด ท่อร้อยสายไฟฟ้า ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ รางแอร์  ข้อต่อแอร์ รางร้อยสายไฟ  พูดถึงคุณสมบัติของสินค้า UPC ของเรา และการได้รับมาตรฐานการรับรองต่างๆ Read more

Read more