โปรโมชั่นร่วมกันต่อสู้ COVID-19

ซื้อสินค้าหมวดท่อและข้อต่อ UPC (มิลลิเมตร)
ซื้อสินค้าครบ 12,000 บาท

ตามรายการดังต่อไปนี้ (เลือกได้ 1 รายการ)
รายการแถม จำนวน(ชิ้น)
  • ท่อตรง เบอร์ 20# 1120 mm. 25 ( 1 มัด )
  • ท่อตรง เบอร์ 25# 1125 mm. 20 ( 1 มัด )
  • คลิปก้ามปู เบอร์ 20 #U280/20 400 ( 2 กล่อง )
  • คลิปก้ามปู เบอร์ 25 #U280/25 400 ( 2 กล่อง )
  • ข้อต่อตรงเบอร์ 20#U242/20 400 ( 4 กล่อง )
  • ข้อต่อตรงเบอร์ 25#U242/25 300 ( 6 กล่อง )
ซื้อสินค้าหมวดท่อและข้อต่อ UPC (หน่วยนิ้ว JIS)
ซื้อสินค้าครบ 30,000 บาท

ตามรายการดังต่อไปนี้ (เลือกได้ 1 รายการ)

SET 1

ท่อย่น ขนาด 3/8 # 1815CM (WE-YE-BK) 1 (ชิ้น)

BOX UB 4″x4″ (WE-YE-BK) 60 (ชิ้น)

SET 2

ท่อย่น ขนาด 1/2 1818CM (WE-YE-BK) 1 (ชิ้น)

BOX UB 4″x2″ (WE-YE-BK) 100 (ชิ้น)

ซื้อสินค้าหมวดรางแอร์และข้อต่อ UPC & DENKI
ซื้อสินค้าครบ 10,000 บาท

ฝาครอบผนัง #UW-75 20 ชิ้น (1ลัง)

ซื้อสินค้าหมวดรางร้อยสายไฟ UPC
ซื้อสินค้าครบ 10 ลัง

1 ลัง (เลือกได้ 1 รายการ)

หมายเหตุ : เฉพาะงานสต็อกร้านค้า
*โปรโมชั่นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า