อุตสาหกรรมพลาสติก

งาน RESEARCH to COMMERCIALIZATION DAY

งาน RESEARCH to COMMERCIALIZATION DAY ในหัวข้อ “วิจัยแนวไหนให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมพลาสติก”

วันที่ 18 มกราคม 2567 คุณสุขุม บัณฑิตสุวรรณ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทยู-การผลิต จำกัด ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเป็นวิทยากร ในงาน RESEARCH to COMMERCIALIZATION DAY ในหัวข้อ “วิจัยแนวไหนให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมพลาสติก”

ในการบรรยายได้กล่าวถึงโทษของพลาสติก การทำลายพลาสติก และ การกำจัดที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไร และยังได้กล่าวถึงเทรนด์พลาสติก ที่กำลังมาแรงของอุตสาหกรรม และแน้วโน้มของอุตสาหกรรมพลาสติกในอนาคต และได้บรรยายถึงแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม ในการวิจัยพลาสติก ให้ส่งผลกับสิ่งแวดล้อมน้อยลงอย่างไร และยังมีกิจกรรมสนุกๆ แจกของราวัล ถาม-ตอบ กับน้องนักเรียนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ

บริษัท ยู-การผลิต จำกัด ขอขอบคุณที่ได้รับเกียรติจาก คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา เชิญเป็นวิทยากร ในงาน RESEARCH to COMMERCIALIZATION DAY ในหัวข้อ “วิจัยแนวไหนให้ตอบโจทย์อุตสาหกรรม : อุตสาหกรรมพลาสติก”
ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับพลาสติกในเชิงอุตสาหกรรม