สวัสดีวันปีใหม่ไทย

บริษัท ยู-การผลิต จำกัด จัดกิจกรรมงานเลี้ยงต้อนรับปีใหม่ไทย

ทางบริษัทผู้ผลิตท่อร้อยสายไฟ รางไฟและรางแอร์พร้อมข้อต่อครบวงจรงานติดตั้งสายไฟในบ้าน ได้จัดกิจกรรมงานเลี้ยงเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับพนักงานทุกๆท่าน โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 2 ช่วงเวลา
ช่วงเช้า-บ่ายมีกิจกรรมเชิญวิทยากรแจ่มบรรเจิดมาจัดกิจกรรมเสริมสร้างความสุขและความสามัคคี สร้างความสนุกสนานด้วยกิจกรรมต่างๆ ช่วงบ่ายมีการรดน้ําดําหัวผู้ใหญ่
ช่วงค่ำมีกิจกรรมโต๊ะจีนและคอนเสิร์ตให้พนักงานมีความสนุกสนาน