สนับสนุนโรงพยาบาลระยอง

สนับสนุนการติดตั้งโซลาเซลล์โรงพยาบาลระยอง จังหวัดระยอง

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมกับผู้ประกอบการในจังหวัดระยอง สนับสนุนงบประมาณติดตั้งโซลาเซลล์ ให้กับโรงพยาบาลระยอง เป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น 230,000 บาท
บริษัทยู-การผลิต จำกัด เป็นหนึ่งในบริษัทที่เข้าร่วมกับผู้ปรกอบการในจังหวัดระยอง มองเงินสนับสนุนการติดตั้งแผงโซลาเซลล์