ป้องกันโควิด… ด้วยการฉีดวัคซีน เข็มที่2

ณ บริษัท ยู-การผลิต จำกัด วันอังคารที่ 03/8/2564 เราพี่น้องยูการผลิต หรือUPCทุกคนได้รับการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มเข็ม2 กันทุกคนเรียบร้อยแล้ว เพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้าง เราจะสู้ไปด้วยกัน