กิจกรรม 5 ส.จากใจทีมผู้บริหาร ส่งต่อทีมงาน UPC

กิจกรรม 5 ส.จากใจทีมผู้บริหารส่งต่อทีมงาน UPC ทุกท่าน

“เราจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”