กิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา สื่อรัก….ให้พักเหล้า

บริษัท ยู-การผลิต จำกัด

จัดกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา โดยให้พนักงานเข้าร่วมกิจกรรม “สื่อรัก….ให้พักเหล้า”

เพื่อสุขภาพที่ดีของพนักงาน ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น และเพื่อหลีกเลี่ยงจากโควิดตามสถานที่ต่าง ได้มีการถวายเทียนเข้าพรรษาและเงินจำนวนหนึ่งให้กับ วัดซอยคีรี ตำบล ห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง ระยอง