E258/16+U281/16 ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี (สีขาว)

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

Product Name  : Connector (White)

ชื่อสินค้า : ข้อต่อท่อร้อยสายไฟ ยูพีวีซี (สีขาว)

Code: E258/16+U281/16

รายละเอียดสินค้า : ข้อต่อเกลียวตัวผู้และเกลียวตัวเมีย

(สำหรับรุ่น 1116 MD)

Color                : White (WE)

สี                      :  สีขาว

Packing            :  150 unit/box

บรรจุ                 :  150 ชิ้น/กล่อง

สถานะสินค้า :  สินค้าพร้อมส่ง

 

หมวดหมู่: Electrical Conduit  And Accessories (White)/ Connector (White)