236/1S25WE

หมวดหมู่:

คำอธิบาย

Product Name  : Adaptors (White)

ชื่อสินค้า : ข้อต่อแปลงระบบ ท่อต่อตรง (สีขาว)

Code: 236/1S25WE

รายละเอียดสินค้า : ข้อต่อแปลงระบบท่อต่อตรง 25 มม. เป็นเกลียวตัวผู้ ขนาด 1 นิ้ว

Color                :  White (WH)

สี                      :  สีเทา

Packing            :  100 unit/box

บรรจุ                 :  100 ชิ้น/กล่อง

สถานะสินค้า :  สินค้าพร้อมส่ง

 

หมวดหมู่: Electrical Conduit  And Accessories (White)/Adaptors(Gray)