พิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่

พิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันมงคล คณะผู้บริหารและพนักงาน ยู-การผลิต ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย ทำพิธีโดยพราหมณ์ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มั่นคง และนำพาซึ่งความสุขและความมั่งคั่งมาสู่มวลสมาชิก ยู-การผลิต ทุกท่าน
Read more

พิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่

พิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันมงคล คณะผู้บริหารและพนักงาน ยู-การผลิต ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย ทำพิธีโดยพราหมณ์ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มั่นคง และนำพาซึ่งความสุขและความมั่งคั่งมาสู่มวลสมาชิก ยู-การผลิต ทุกท่าน
Read more

พิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่

พิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันมงคล คณะผู้บริหารและพนักงาน ยู-การผลิต ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย ทำพิธีโดยพราหมณ์ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มั่นคง และนำพาซึ่งความสุขและความมั่งคั่งมาสู่มวลสมาชิก ยู-การผลิต ทุกท่าน
Read more

พิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่

พิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายายใหม่ วันอังคารที่ 5 ธันวาคม 2560 เป็นวันมงคล คณะผู้บริหารและพนักงาน ยู-การผลิต ร่วมทำพิธีตั้งศาลพระภูมิ ศาลตายาย ทำพิธีโดยพราหมณ์ ขอให้กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า มั่นคง และนำพาซึ่งความสุขและความมั่งคั่งมาสู่มวลสมาชิก ยู-การผลิต ทุกท่าน
Read more