ฤกษ์วันธงชัย ตั้งศาลเจ้าที่ใหม่

ฤกษ์วันธงชัย ตั้งศาลเจ้าที่ใหม่ บริษัท ยู-การผลิต จำกัด

วันที่ 02 กรกฏาคม 2567 มีฤกษ์ย้ายที่ตั้งศาลพระภูมิเจ้าที่ เพื่อเป็นสิริมงคล ให้ที่ตั้งมีแต่ความเจริญก้าวหน้า
การย้ายศาลพระภูมิเป็นเหตุการณ์ที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในศาสนาและวัฒนธรรมของชุมชนต่างๆ ทั่วโลก มันไม่เพียงแต่เป็นการย้ายวัตถุสากล แต่ยังเป็นการย้ายความศักดิ์สิทธิ์และความเชื่อมั่นทางศาสนาที่มีผลกระทบต่อชีวิตและวัฒนธรรมของบรรพบุรุษอย่างลึกซึ้ง