บริษัทยู-การผลิต ได้เข้าร่วมโครงการ “ชไนเดอร์ ช่างไฟจิตอาสา”

ชไนเดอร์อิเล็คทริค ร่วมพัฒนาระบบไฟฟ้าและสนับสนุนอุปกรณ์ไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านวังเตย สาขาบ้านสาลี อุทัยธานี วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2566

ทางบริษัท ยู-การผลิต จำกัด ได้ส่งท่อร้อยสายไฟและอุปกรณ์ของUPC&Clipsalช่วยในโครงการ ชไนเดอร์ช่างไฟจิตอาสา ในการเดินร้อยสายไฟให้กับโรงเรียนบ้านวังเตยใหม่