งานมหกรรมแสดงสินค้า ระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง
งานมหกรรมแสดงสินค้า ระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 UPC ออกบูท งานมหกรรมแสดงสินค้า ระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง
Consumer Fair
วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่าสาขาระยอง