งานมหกรรมแสดงสินค้า ระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง

งานมหกรรมแสดงสินค้า
“ระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง”
Consumer Fair ▏วันที่ 21-23 สิงหาคม 2560
UPC ออกบูท งานมหกรรมแสดงสินค้า ระยองซื้อระยองเพื่อคนระยอง