พิธีวางเสาเอก บริษัท ยู-การผลิต จำกัด
พิธีวางเสาเอก บริษัท ยู-การผลิต จำกัด
วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม2560บริษัท ยู-การผลิต จำกัด โดยคุณนราภรณ์ หาญมนต์ (Managing Director)คณะผู้บริหาร และพนักงาน ยู-การผลิต ทุกท่าน จัดพิธียกเสาเอก โครงการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่

ใส่ความเห็น