คุณนราภรณ์ หาญมนต์ รับวุฒิบัตร SMEs Digitel 2017 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง

คุณนราภรณ์ หาญมนต์ รับวุฒิบัตร SMEs Digitel 2017
ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง
วันที่ 27 พฤษภาคม 2560 คุณนราภรณ์ หาญมนต์ ร่วมงานเลี้ยงรับวุฒิบัตร SMEs Digitel 2017 ณ มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตระยอง ขอขอบพระคุณท่าน รองศาสดาจารย์ ดร. ธานินทร์ ศิลป์จารุคณบดี/รองอธิการบดี มจพ.วิทยาเขตระยอง และคณะอาจารย์ทุกๆ ท่าน ที่ทำให้มีการอบรมการเรียนของคอร์สนี้ทำให้ได้รับความรู้เพิ่มมากขึ้นและจะนำทีมงานของบริษัท ยู-การผลิต ก้าวสู่ ไทยแลนด์ 4.00 ค่ะ ขอบคุณมากค่ะ

ใส่ความเห็น