ทำบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา วัดซอยคีรี
ทำบุญถวายโต๊ะหมู่บูชา วัดซอยคีรี
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คุณนราภรณ์ หาญมนต์ และชาว ยู-การผลิต ร่วมทำบุญถวายสังฆทาน และถวายโต๊ะหมู่บูชา ที่วัดซอยคีรี ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง

ใส่ความเห็น